3 apr 2023

Kallelse till föreningsstämma, 3 maj 2023 klockan 18:00

Av Alexander Petersson | 2023-04-03 09:22

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Datum och tid: Onsdagen den 3 maj 2023, klockan 18.00

Lokal: ”85 Kvadrat”, John Ericssonsgatan 15, Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Inga inkomna
 18. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

19 feb 2023

Årsredovisning 2022-12-31

Av Alexander Petersson | 2023-02-19 21:46

Årsredovisningen för 2022-12-31 finns att hämta. Tryck här

Den mycket goda ekonomin kan inte nog understrykas vilket gör att årsredovisningen är en ganska trevlig läsning.

Styrelsens musikrekommendation till bostadsrättsinnehavare:

//Styrelsen 2022-2023

8 nov 2022

Budget och avgiftförändring

Av Alexander Petersson | 2022-11-08 21:59

Det händer mycket i omvärlden och mycket påverkar såklart oss som bostadsrättsinnehavare och som bostadsrättsförening. Elbehovet i Europa sprider sig hela vägen upp till oss på 59:e breddgraden, inflationen slår till uppåt vilket tar med sig räntorna och alla andra kostnader för den delen. Lyckligtvis är Bigarråträdet 4 en stabil förening som äger sin mark (påverkas ej av höjda tomträttsavgälder) och dessutom är skuldfri. Vi ser flera exempel nu på föreningar som tvingas höja sina avgifter. Undertecknad har hört exempel på 50 procentiga höjningar. Man ska självklart vara försiktig med att peka finger, men att en ränteuppgång på ett par procentenheter och ökat elpris leder till så drastiska åtgärder så snabbt tyder på tämligen svag långsiktig planering i föreningen. Det är extremt viktigt att se till föreningens långsiktiga behov och inte bara de som bor här just precis nu.

För att blåsa upp vårt ego ännu mer har styrelsen därför för 2023 valt att lämna avgiften oförändrad. Vid årets budgetering tittar vi som vanligt på den underhållsplan som ligger och där återfinns punkter som frånluftsfläktar, en kommande hissrenovering samt fönsterrenovering. Vi kan med dagens situation täcka det underhållsbehov vi har. Vi har dessutom 2,5 mkr sparat, varav 2 mkr är placerat på ett räntekonto i tre år med 3,2 procents årlig ränta. Resterande ger i dagsläget 1 procent. Detta ger föreningen ett positivt räntenetto om 60 000-70 000 kr årligen. Enligt underhållsplanen har vi "stora" renoveringar först 2032 i form av fasad. Med gamla hus så dyker det ofta upp något så man vet aldrig men vi försöker så gott det går att planera långsiktigt för att kunna ha pengar till sådana renoveringar.

Även om vi inte påverkas av räntor så påverkas vi av inflationen. Nästa år kommer fjärrvärmen att stiga med 9 procent enligt beslut och förbrukar vi samma värme måste vi kunna hantera det. Detta är exempel på en post som med tiden kan leda till någon form av avgiftshöjning, men just i närtid låter vi ändå avgiften vara oförändrad.

Vi vill också passa på att tipsa om Boappa där medlemmar kan kommuncera. En del frågor betas av smidigt där.

Allt gott!

Styrelsen i Bigarråträdet 4.

29 maj 2022

Kallelse till föreningsstämma, 13 juni 2022 klockan 19:00

Av Alexander Petersson | 2022-05-29 19:42

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Datum och tid: Måndag den 13 juni 2022, klockan 19.00

Lokal: ”85 Kvadrat”, John Ericssonsgatan 15, Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Inga inkomna
 18. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

29 maj 2022

Årsredovisning 2021-12-31

Av Alexander Petersson | 2022-05-29 19:41

Årsredovisningen för 2021-12-31 finns att hämta. Tryck här 

13 jun 2021

Årsstämma och ny Styrelse

Av Alexander Petersson | 2021-06-13 19:46

Årsstämman hölls på föreningens bakgård den 8 juni. fyra styrelsemedlemmar lämnade styrelsen dels på grund av avflytt och dels på grund av pensionering. Tre nya styrelsemedlemmar välkomnades. Föreningen tackade stort de styrelsemedlemmar som arbetat i flera år och som nu valt att gå vidare.

Den 13 juni höll den nya styrelsen sitt konstituerade första styrelsemöte och de nya rollerna framgår under styrelsesidan.

Trevlig sommar!

Bigarråträdet 4

25 maj 2021

Kallelse till föreningsstämma, 8 juni 2021 klockan 19:00

Av Erik Carlsson-Bay | 2021-05-25 20:26

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Datum och tid: Tisdagen den 8 juni 2021, klockan 19.00

Lokal: På föreningens innergård (Polhemsgatan 8), utomhus

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Bemyndigande till styrelsen att säga upp avtalsservitut avseende grovsoprum
 18. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

12 maj 2021

Årsredovisning 2020

Av Alexander Petersson | 2021-05-12 16:30
Årsredovisningen för 2020 finns nu publicerad. Tryck här för att komma till den

//Styrelsen
23 nov 2020

Aktuell status

Av Alexander Petersson | 2020-11-23 09:31

Hej

Vi hoppas allt är bra! 

Det mesta rullar på fint i föreningen även om vissa aktiviteter är delvis pausade med anledning av Covid19. T ex håller vi på med en utdragen OVK-besiktning. Vissa lägenheter har fått anmärkningar och vet du med dig att du fått det och inte åtgärdat det rekommenderar vi att du tar tag i det för att det ska gå smidigt att färdigställa protokollet sen. Styrelsen ha arbetet med att säkerställa OVK för lokalhyregästerna vilket är klart. Diverse övriga aktiviteter pågår. 

Budgeteringen för 2021 är klar och som delvis tidigare kommunicerats på årsstämman så kommer avgifterna inte att justeras. Styrelsen arbetar med att ha en långsiktig och hållbar ekonomi för föreningen och följer underhållsplanen. För tillfället framkommer inget som säger att vi inte ska kunna följa den men sen vet ni säkert alla att i ett gammalt hus kan det plötsligt hända saker. Vi har nästan varje år drabbats av något och nu sist var det en fuktskada i ett badrum i en lokal. Tack och lov är en sådan skada inte värre än att föreningen kan hantera det. Nästa gång kanske det är något värre.  

Allt gott

Styrelsen i Bigarråträdet 4

24 jun 2020

Årsstämma och ny styrelse

Av Alexander Petersson | 2020-06-24 20:19

Årsstämman hölls på rekordtid på föreningens bakgård den 11 juni. Tre styrelsemedlemmar lämnade styrelsen på grund av avflytt och istället valdes två nya. Föreningen tackade stort de styrelsemedlemmar som arbetat i flera år och som nu valt att flytta vidare. 

Den 24 juni höll den nya styrelsen sitt konstituerade första styrelsemöte och de nya rollerna framgår under styrelsesidan. 

Trevlig sommar!

Bigarråträdet 4

24 maj 2020

Kallelse till årsstämma

Av Alexander Petersson | 2020-05-24 00:00

Datum och tid: Torsdagen den 11 juni 2020, klockan 19.00

Lokal: På föreningens bakgård (Polhemsgatan 8), utomhus

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Beslut om stadgeändring (se bilaga 1)
 19. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

15 maj 2020

Publicerad årsredovisning

Av Alexander Petersson | 2020-05-15 13:18

Årsredovisningen för 2019 finns nu publicerad. Tryck här för att komma till den

//Styrelsen

13 maj 2020

Årsstämma

Av Alexander Petersson | 2020-05-13 13:49

Med anledning av Corona-situationen har årstämman blivit uppskjuten tills vidare. Den kommer dock att hållas på något sätt runt den 8 - 12 juni. Information kommer att komma ut tillsammans med årsredovisningen.

Allt gott!!

Styrelsen

20 mar 2020

SAVE THE DATE

Av Anders Öhrling | 2020-03-20 18:58

SAVE THE DATE
Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum måndagen den 18 maj 2020 klockan 19.00. Kallelse med dagordning kommer att delas ut två veckor före stämman. Vi ser gärna att ni inkommer med förbättringar och ideer men för att vi ska kunna ta ställning till dessa och ha med detta i kallelsen måste motioner inkomna senast 24:e april 2020.

Då vi värnar om att minska smittspridningen av viruset COVID-19 (coronaviruset) kommer vi återkomma närmare datumet för stämman. Är situationen sådan att vi inte bör samlas kommer vi att skjuta på datumen för stämman.


Kandidater till styrelsen för verksamhetsår 2020/2021
Vem vill du se i styrelsen? Valberedningen behöver din hjälp att hitta lämpliga kandidater till styrelsen. Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen i god tid före ordinarie föreningsstämma med förslag på kandidater. Självklart kan du föreslå dig själv om du vill! Som medlem i en bostadsrättsförening bör man vara beredd på att delta i styrelsearbetet under vissa perioder. Mer information om vad det innebär att bo i bostadsrätt finns på Bostadsrätternas hemsida www.bostadsratterna.se
Hör av dig med tips på kandidater till någon av oss i valberedningen:
- Monica Sohlman, monica_sohlman@hotmail.com
- Christer Ahlberg, ahlberg.christer@gmail.com

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Bigarråträdet 4

27 nov 2019

Budget och Avgift

Av Alexander Petersson | 2019-11-27 00:00

Styrelsen har genomfört sitt årliga budgetarbete och lagt plan för det kommande årets investeringar i huset. Underhållsplanen ligger till grund för vilka investeringar som görs plus att det tas höjd för att saker händer utan planering. Budget och likviditetsarbetet är också långsiktigt och föreningen, som är skuldfri, har för avsikt att förbli det, vilket innebär att större kommande investeringar måste det fonderas upp till. Idag finns en god likviditet med ca 1,6 Mkr sparade medel och under de närmsta 5-7 åren hoppas föreningen spara lika mycket till.

Med detta i beaktande beslutade styrelsen att för tredje gången på kort tid sänka avgifterna med 5 procent till den lägsta nivån i föreningen historia. Den förväntas kunna vara varaktig under en bra tid framöver. Ekonomin är mycket god och föreningen saknar helt räntekänslighet. 

//Styrelsen

25 aug 2019

FÖRÄNDRINGAR I SOPHANTERINGEN - MATAVFALLSSORTERING

Av Anders Öhrling | 2019-08-25 22:13

Vi från styrelsen vill önska alla välkomna tillbaka från semestern. Hoppas att ni har haft det riktigt skönt och är tillbaka med ny energi. I styrelsen har vi inte legat på latsidan utan är riktigt glada att kunna informera er om att arbetet med att slutföra projektet att förbättra vår sophantering är inne i sin slutfas.

Redan innan sommaren byggde vi om soprummet för att förbereda inför hösten. Vi isolerade rummet för att minimera ljud, satte upp nya väggar som tål mer samt dörrstopp och bättre möjlighet för att använda vatten. Detta för att kunna gå över från hantering av sopor med säckar till att använda gröna kärl samt bruna kärl för matavfallshantering.

Vi gör dessa förändringar för att:

- Bli mer miljömedvetna som förening och börja jobba mer aktivt med frågor kring hållbarhet - Förbereda oss inför ett eventuellt förbud mot hantering av sopor med säckar - Förbättra ekonomin i föreningen. Kan tilläggas att matavfallshantering är 6 gånger billigare än de vanliga hushållssoporna. - Se till så att sopor inte blir stående i entrén. Följande kommer hända:

1. Redan nu på tisdag kväll (27/8) kommer ni att ha tillgång till soprummet via er blipp. 2. I soprummet kommer ni då kunna slänga era vanliga hushållssopor (gröna kärl) samt matavfall (bruna kärl). All information om vad som är matavfall hittar ni på de bruna påsarna. 3. Från och med nu kan ni hämta påsar för matavfall samt behållaren för påsen. Dessa står i gången mot tvättstugan till och med tisdag eftermiddag. Efter tisdag eftermiddag/kväll kommer dessa stå i soprummet. Det är även här ni i framtiden kommer kunna hämta nya matavfallspåsar. 4. Under tisdagen kommer arbete i soprummet göras. Det kommer därför inte vara möjligt att slänga sopor under dagen. 5. Det gamla sopnedkastet kommer att plomberas. 6. Både gröna och bruna kärl kommer tömmas 2gr i veckan för att minimera lukt. Vi kommer dessutom rengöra kärlen frekvent.

Det kommer vara en period där vi försöker kalibrera kapacitet av matavfall och hushållssopor. Vi ber er ha överseende med detta ifall det t.ex. skulle bli fullt någon gång.

Vi hoppas och tror att alla välkomnar dessa förbättringar och känner stolthet i att vi tillsammans hjälps åt att bli en mer miljömedveten förening!

Med vänliga hälsningar Styrelsen Bigarråträdet 4

3 jun 2019

Ny styrelse

Av Alexander Petersson | 2019-06-03 20:35

Den 3 juni hade styrelsen det första konstituerade styrelsemötet för 2019-2020. Styrelsemedlemmarna hittar du här

Glad sommar!!

13 maj 2019

Kallelse till föreningsstämma

Av Amir Moghaddam | 2019-05-13 19:50

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Datum och tid: Måndagen den 27 maj 2019, klockan 19.00

Lokal: ”85 Kvadrat”, John Ericssonsgatan 15, Stockholm

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisionsberättelsen

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

a) Beslut om stadgeändring (se bilaga 1)

18. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

Bakgrundsinfo

Beslut om stadgeändring (andra beslut), punkt 17 a

Föreningens nuvarande stadgar registrerades den 29 juli 2015. Förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar med vissa följdändringar i Bostadsrättslagen har lett till avvikelser mellan de nuvarande stadgarna och vissa delar av lagen. Föreslagna ändringar görs för att anpassa föreningens stadgar till ändringarna i ovan nämnda lagar.

Förslaget till nya stadgar finns i sin helhet i bilaga 1. Föreningens nuvarande stadgar finns att ta del av på föreningens hemsida www.bigarratradet4.se. Förslaget till ändrade stadgar bygger på Bostadsrätternas mönsterstadgar som med hjälp av en jurist har anpassats i tillämpliga delar till föreningen.

Vid extra föreningsstämma den 3 april 2019 togs första beslut om att anta styrelsens förslag till nya stadgar. Då samtliga röstberättigade medlemmar inte var närvarande vid extrastämman krävs ett andra beslut om att anta styrelsens förslag till nya stadgar innan de nya stadgarna kan registreras hos Bolagsverket och träda kraft.

13 apr 2019

Save the date

Av Amir Moghaddam | 2019-04-13 10:35

SAVE THE DATE Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum måndagen den 27 maj 2019 klockan 19.00. Kallelse med dagordning kommer att delas ut två veckor före stämman. Vi ser gärna att ni inkommer med förbättringar och ideer men för att vi ska kunna ta ställning till dessa och ha med detta i kallelsen måste motioner inkomma senast 1:e maj 2019.

Kandidater till styrelsen för verksamhetsår 2019/2020 Vem vill du se i styrelsen? Valberedningen behöver din hjälp att hitta lämpliga kandidater till styrelsen. Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen i god tid före ordinarie föreningsstämma med förslag på kandidater. Självklart kan du föreslå dig själv om du vill! Som medlem i en bostadsrättsförening bör man vara beredd på att delta i styrelsearbetet under vissa perioder. Mer information om vad det innebär att bo i bostadsrätt finns på Bostadsrätternas hemsida www.bostadsratterna.se Hör av dig med tips på kandidater till någon av oss i valberedningen: - Monica Sohlman, monica.sohlman@strix.se - Christer Ahlberg, ahlberg.christer@gmail.com

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Bigarråträdet 4

10 apr 2019

Publicerad årsredovisning

Av Alexander Petersson | 2019-04-10 21:22

Årsredovisning för 2018 finns nu publicerad på hemsidan. Gå till Stadgar och Årsredovisning.

//Styrelsen

20 mar 2019

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Av Anders Öhrling | 2019-03-20 08:02

Datum och tid: Onsdagen den 3 april 2019, klockan 19.00

Lokal: Torkrummet vid tvättstugan, Polhemsgatan 8, Stockholm

Dagordning

 1. 1. Stämmans öppnande
 2. 2. Godkännande av dagordning
 3. 3. Val av stämmoordförande
 4. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. 7. Fastställande av röstlängd
 8. 8. Beslut om stadgeändring (se bilaga 1)
 9. 9. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

Bakgrundsinfo

Beslut om stadgeändring, punkt 8

Föreningens nuvarande stadgar registrerades den 29 juli 2015. Förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar med vissa följdändringar i Bostadsrättslagen har lett till avvikelser mellan de nuvarande stadgarna och vissa delar av lagen. Föreslagna ändringar görs för att anpassa föreningens stadgar till ändringarna i ovan nämnda lagar.

Förslaget till nya stadgar finns i sin helhet i bilaga 1. Föreningens nuvarande stadgar finns att ta del av på föreningens hemsida www.bigarratradet4.se. Förslaget till ändrade stadgar bygger på Bostadsrätternas mönsterstadgar som med hjälp av en jurist har anpassats i tillämpliga delar till föreningen.

9 mar 2019

Nya låscylindrar

Av Alexander Petersson | 2019-03-09 10:10

Hej
Vi hoppas alla medlemmar har en bra mars-helg och att den småländska högtiden "Fössta Tossdan i Mass" firades stort i torsdags! 

Om ni öppnar gemensamma dörrar med er nyckel så märkte ni säkert igår att samtliga låscylindrar nu är bytta. Det är den sista delen i föreningens lås-arbete där vi nu istället arbetar med de digitala "blipparna" istället för nycklar. Fördelarna är många, framförallt att en förlorad "blipp" inte innebär att låssystemet för den delen är sårat eftersom den "blippen" kan spärras enkelt. 

Nästa steg i utvecklingen är att koden kommer att tas bort. Från och med den 1 april kommer därför ytterdörrarna endast kunna öppnas med hjälp av din "blipp" eller genom att använda porttelefonen som sitter vid dörren mot Polhemsgatan. Porttelefonen har inlagda namn och telefonnummer. När den ringer dig ringer den från 08-501 192 13. Du kan då prata med personen som står vid dörren och för att låsa upp dörren trycker du på "5" på telefonen. Testa gärna innan att ditt namn finns inlagt plus att den ringer rätt telefonnummer. Återkom till styrelsen annars. Blippar kan beställas för 100 kr av styrelsen. 

Q/A
Q: Vad gör jag om jag glömt min blipp hemma?
A: Ring dig själv på porttelefonen och öppna dörren med din mobil
Q: Om jag tappat både mobil och blipp?
A: Den är tuff, men då har du säkert även tappat nyckeln till lägenheten och det är ändå kört. 


Styrelsen önskar alla en riktigt trevlig helg!!
13 dec 2018

Försäljning, skuldfri, budget och avgiftssänkning

Av Alexander Petersson | 2018-12-13 21:35

Hej
I november såldes en utav föreningens två sista hyreslägenheter. Detta medför att föreningen från och med 14 december 2018 är en skuldfri bostadsrättsförening. Dessutom kunde cirka 1,6 Mkr fonderas till framtida underhållsbehov, vilket styrker föreningens, redan starka ekonomi. 

Styrelsen har dessutom haft sitt årliga budgetmöte där framförallt underhållsplanen gås igenom. Som vi vet med gamla hus kan saker plötsligt hända, som exempelvis när byggnaden drabbades av en fuktskada i kungsbalkongerna 2014, vilket kostade en ansenlig summa pengar. För 2019 beslutades bland annat genomföra en genomgång av stammar i källaren ut till stadsnätet, samt att om möjligt, byta maskinparken i tvättstugan, då dessa maskiner nu börjar kosta mycket i underhåll, och dessutom skapa besvär för de som använder dem. Dessutom pågår ett fortsatt ventilationsarbete. Styrelsen har undersökt möjligheter att flytta på soprummet eller utveckla en bättre sopsortering, men har haft problem med bygglov där. Frågan är öppen.  

Som ett led i den goda ekonomin och med hänsyn till underhållsplanen, beslutade styrelsen att sänka avgifterna med 6 % (innan mediaavgiften) från 1 april 2019. Det innebär cirka 100 000 kr mindre i intjäning till föreningen per år och motsvarar knappt den nivå som föreningen lade på räntor för lån tidigare. 

Vid fel på exempelvis hiss, eller annat, önskar vi att ni i första hand kontaktar styrelsen. Sedan ett par år finns ingen upphandlad fastighetsskötare och Styrelsen anser att vi inte saknat det och dessutom sparat en del pengar på det. 

Styrelsen önskar alla grannar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!!

29 nov 2018

Borrhammare

Av Alexander Petersson | 2018-11-29 20:39

Hej
Styrelsen har införskaffat en borrhammare som kan lånas av medlemmar vid behov. Hör av er i kontaktfältet.

Ha det gott

//Styrelsen

27 okt 2018

Nytt låssystem

Av Alexander Petersson | 2018-10-27 00:00

Det nya låssystemet är färdiginstallerat och två nyckelbrickor per lägenhet kommer att delas ut. För att beställa fler brickor så mailar du styrelsen. Varje bricka kostar 100kr och läggs på kommande avgiftsavier. 

Porttelefonen fungerar fint för att dina besökare ska kunna be dig öppna dörren. Om du inte finns med på listan eller om det inte fungerar att ringa dig så ligger troligtvis fel information inlagd. Maila då styrelsen dina uppgifter så läggs det in omgående. 

Inom kort kommer de mekaniska låsen att bytas ut och koden att stängas av, vilket gör att endast nyckelbrickor eller porttelefon kan öppna ytterdörrarna. 

Med vänliga hälsningar!

Styrelsen

14 maj 2018

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Av Amir Moghaddam | 2018-05-14 12:12

Datum och tid: Måndagen den 28 maj 2018, klockan 19.00

Lokal: ”85 Kvadrat”, John Ericssonsgatan 15, Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

18 mar 2018

Save the Date

Av Amir Moghaddam | 2018-03-18 18:20

Ordinarie föreningsstämma – SAVE THE DATE
Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum måndagen den 28 maj 2018 klockan 19.00. Kallelse med dagordning kommer att delas ut två veckor före stämman. Motioner måste inkomma senast 1:e maj 2018

Kandidater till styrelsen för verksamhetsår 2018/2019
Vem vill du se i styrelsen? Valberedningen behöver din hjälp att hitta lämpliga kandidater till styrelsen. Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen i god tid före ordinarie föreningsstämma med förslag på kandidater. Självklart kan du föreslå dig själv om du vill! Som medlem i en bostadsrättsförening bör man vara beredd på att delta i styrelsearbetet under vissa perioder. Mer information om vad det innebär att bo i bostadsrätt finns på Bostadsrätternas hemsida www.bostadsratterna.se

Hör av dig med tips på kandidater till någon av oss i valberedningen:
- Monica Sohlman, monica.sohlman@strix.se
- Christer Ahlberg, christer.ahlberg@seb.se

Hyra ut i andra hand?
Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand måste du ansöka om styrelsens godkännande innan du hyr ut (gäller vid alla typer av uthyrning, även korttidsuthyrning via t.ex. AirBnB). Det är viktigt att få godkännande INNAN du hyr ut. Uthyrning i andra hand utan styrelsens godkännande kan leda till att bostadsrätten förverkas (49 § i föreningens stadgar).

Ansökan görs genom att fylla i blanketten för ansökan om andrahandsuyhyrning som du hittar på föreningens hemsida www.bigarratradet4.se och skicka till styrelsen@bigarratradet4.se eller lämna i styrelsens brevlåda i trapphuset på Polhemsgatan 8. Tillstånd att hyra ut i andra hand beviljas för maximalt ett år i taget. Räkna med att det kan ta upp till tre veckor för styrelsen att behandla din ansökan. Mer information finns på föreningens hemsida samt i 9 § och 47 § i föreningens stadgar.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Bigarråträdet

26 nov 2017

Eldningsförbud

Av Amir Moghaddam | 2017-11-26 18:54

Det har återigen läckt in rök i lägenheter när man eldat i öppna spisen till följd av stängda tilluftsventiler eller på annat sätt påverkat den kalibrering som gjordes. Därför råder eldningsförbud tillsvidare. Styrelsen undersöker en permanent lösning och återkommer med info kring instatser. Ventilationsfirma är redan inkopplad men sannolikt blir det efter nyår.

//Styrelsen

15 sep 2017

Avgiftssänkning och inkluderat bredband

Av Alexander Petersson | 2017-09-15 19:19

Från och med 1 januari 2018 ingår ett 100/100 fiberbredband i varje lägenhet via det nyligen installerade fibermodemet. Om du önskar kan du själv uppgradera till 1000/1000 för 50kr per månad. I samma veva sänks avgiften med 5 procent och en obligatorisk mediaavgift om 220kr per lägenhet läggs på. 

Fibermodemet i hallen har fyra uttag för sladd. Det är inte trådlös så du måste själv ordna en router om du vill ha t ex trådlöst. Förmodligen har du redan en router från en tidigare internetleverantör som du kan använda här. Om inte annat finns det prisvärda på exempelvis Kjell och Company.

ip-only har även andra tjänster såsom tv. Kontakta dem om du önskar lägga till fler tjänster.

//Styrelsen

8 jun 2017

Stämma, Styrelse och Årsredovisning

Av Alexander Petersson | 2017-06-08 12:35

Bigarråträdet 4 hade sin årsstämma på restaurang 85 kvadrat måndagen den 22 maj. En trevlig och lyckad stämma där framförallt årsredovisningen för 2016 fastställdes. 

För första gången på många år inkom en motion och den gällde balkongskydd. Det finns sedan tidigare ett beslut att balkongskydd och markiser ska ha en viss färg, vilket inte fullt ut efterlevs. Motionen handlade om att föreningen skulle bekosta detta. Stämman valde att inte godkänna det, men eftersom det råder osäkerhet vad som gäller, ska styrelsen klargöra vilket tyg som skall användas för att det ska se enhetligt ut. Det kan nämnas att Styrelsen hade kontakt med grannföreingar inför stämman om hur de skötte denna frågan, och  samtliga som Styrelsen talade med berättade att det fanns tydligt krav på vilket tyg, men att innehavaren själv får införskaffa det. 

Pär Westerlund avgick ur styrelsen efter många års aktivt deltagande. Vi är väldigt tacksamma för hans långa medverkan i Styrelen och hoppas att han kommer tillbaka snart igen. Mikael Olsson ersätter Pär, vilket vi är jätteglada för och önskar honom varmt välkommen. Övriga styrelemedlemmar valdes om. 

Årsredovisningen finns nu att ladda ned under "Stadgar och Årsredovisningar" (Klicka här). 

Glad sommar!
//Styrelsen
 

8 jun 2017

Försäljning och amortering

Av Alexander Petersson | 2017-06-08 07:38

Föreningen sålde i maj en utav de tre kvarvarande hyresrätterna. I och med detta amorterades 4 mkr på föreningens skulder. Totalt uppgår banklånen till ca 10,5 mkr eller 3 600kr per bostadsrättskvadratmeter. 

Föreningen äger fortfarande totalt 143 bostadskvadratmeter och 158 lokalkvadratmeter. 

//Styrelsen

9 maj 2017

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Av Amir Moghaddam | 2017-05-09 08:55

Datum och tid: Måndagen den 22 maj 2017, klockan 19.00

Lokal: ”85 Kvadrat”, John Ericssonsgatan 15, Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

18 apr 2017

Save the Date

Av Amir Moghaddam | 2017-04-18 20:36

Ordinarie föreningsstämma – SAVE THE DATE
Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum måndagen den 22 maj 2017 klockan 19.00. Kallelse med dagordning kommer att delas ut två veckor före stämman. Motioner måste inkomma senast 1:e maj 2017

Kandidater till styrelsen för verksamhetsår 2017/2018
Vem vill du se i styrelsen? Valberedningen behöver din hjälp att hitta lämpliga kandidater till styrelsen. Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen i god tid före ordinarie föreningsstämma med förslag på kandidater. Självklart kan du föreslå dig själv om du vill! Som medlem i en bostadsrättsförening bör man vara beredd på att delta i styrelsearbetet under vissa perioder. Mer information om vad det innebär att bo i bostadsrätt finns på Bostadsrätternas hemsida www.bostadsratterna.se

Hör av dig med tips på kandidater till någon av oss i valberedningen:
- Monica Sohlman, monica.sohlman@strix.se
- Christer Ahlberg, christer.ahlberg@seb.se

Hyra ut i andra hand?
Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand måste du ansöka om styrelsens godkännande innan du hyr ut (gäller vid alla typer av uthyrning, även korttidsuthyrning via t.ex. AirBnB). Det är viktigt att få godkännande INNAN du hyr ut. Uthyrning i andra hand utan styrelsens godkännande kan leda till att bostadsrätten förverkas (49 § i föreningens stadgar).

Ansökan görs genom att fylla i blanketten för ansökan om andrahandsuyhyrning som du hittar på föreningens hemsida www.bigarratradet4.se och skicka till styrelsen@bigarratradet4.se eller lämna i styrelsens brevlåda i trapphuset på Polhemsgatan 8. Tillstånd att hyra ut i andra hand beviljas för maximalt ett år i taget. Räkna med att det kan ta upp till tre veckor för styrelsen att behandla din ansökan. Mer information finns på föreningens hemsida samt i 9 § och 47 § i föreningens stadgar.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Bigarråträdet

7 feb 2017

Timer för tvättstugan

Av Anders Öhrling | 2017-02-07 10:39

Det är tillåtet att tvätta fram till kl. 22.00. För att säkerställa detta kommer en timer att installeras som bryter strömmen. På detta sätt gör vi boendemiljön för de som bor i anslutning till tvättstugan bättre. Strömmen kommer brytas kl. 22.30 för att möjliggöra en viss tid för torkning. Men vi ber boende att i största mån möjligt avsluta sina aktiviteter redan kl. 22.00.

Elektrikern kommer att installera detta den 14:e. Det betyder att ingen kan tvätta under dagen. Detta är markerat i kalendern som sitter ovanför bokningstavlan men är även markerat på tavlan. Vänligen planera inte in någon tvättid under dagen den 14:e.

Men vänlig hälsning

Styrelsen Bigarråträdet 4

27 jan 2017

Viktig information om installation av fiberfastighetsnät

Av Anders Öhrling | 2017-01-27 17:21

Nästa vecka inleds nästa steg i att dra fiber till våra lägenheter. Mer information har skickats ut via email och lagts i era brevlådor.

 

mvh

Styrelsen

9 jan 2017

Rasrisk

Av Anders Öhrling | 2017-01-09 08:56

Nu är det plusgrader igen och vi uppmanar alla som har balkong att se till att röja bort snön som ligger på balkongen. Det har redan börjat rasa is, framförallt från kungsbalkongerna. Om man inte har möjlighet att skotta själv så kan vi i styrelsen hjälpa till eventuellt kan vi anlita vår tekniska förvaltning som sedan kommer fakturera lägenhetsinnehavaren.

10 nov 2016

Snöröjning

Av Anders Öhrling | 2016-11-10 09:23

På grund av den senaste dagens snöfall har vi mycket snö på tak och balkonger. Det är av yttersta vikt att ni håller utkik för eventuellt överhäng samt att de som har balkong ser till att röja dessa från snö. Vi har redan haft incidenter där snö har rasat ner från byggnaden.

mvh

Styrelsen

23 maj 2016

Information om rutin för varmvatten i handdukstorkare/golvvärme

Av Anders Öhrling | 2016-05-23 15:27

Efter en inspektion av miljöförvaltningen uppdagades det att det saknas en rutin för att säkerställa att varmvattnet inte blir stillastående i handdukstorkar och golvvärme som är kopplade på VVC systemet.

Rutinen är att handdukstorkar/ golvvärme aldrig stängs av

Se till att dessa kranar (kan se olika ut, och placerade på olika ställen i badrummet) aldrig är avstängda. Kranen ska vara riktad längs med rören.

Vänligen följ dessa rutiner då detta kommer förebygga risken att legionella tillväxer och att boende insjuknar i legionella.

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

9 apr 2016

Informationsbrev 9 april 2016

Av Erik Carlsson-Bay | 2016-04-09 15:41

Ett nytt informationsbrev till medlemmarna i Brf Bigarråträdet 4 har skickats ut idag. I brevet kan du läsa om:

 • Datum för ordinarie föreningsstämma
 • Valberedningen söker nya ledamöter till styrelsen
 • Att tänka på om man önskar hyra ut i andra hand

Ta del av hela nyhetsbrevet via länken nedan.

21 mar 2016

Information till boende

Av Anders Öhrling | 2016-03-21 20:53

För att skapa en säkrare miljö i fastigheten har ett systematiskt brandskyddsarbete etablerats. Ni finner informationen här på hemsidan under menyn ”För medlemmar / Brandskyddsarbete”

Av yttersta vikt är följande:

 • Samtliga lägenheter måste ha väl fungerande brandvarnare. Det rekommenderas även att införskaffa brandsläckare och/eller brandfilt.
 • Bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för införskaffande av brandvarnare. Bostadshyresgäster kontaktar styrelsen om ni inte har en brandvarnare. Det är lägenhetsinnehavarens (bostadsrätter och hyresrätter) skyldighet att underhålla brandvarnaren så att den alltid fungerar t.ex. genom att byta batteri.
 • Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, hiss, vind, källare och tvättstuga.
 • Inget brännbart material får lämnas i gemensamma utrymmen.
 • Trapphuset är utrymningsväg varför inga lösa föremål får förvaras i trapphus och på våningsplan.
 • Att hålla trapphuset fritt från lösa föremål minskar också risken för anlagda bränder.
 • Inga brandfarliga varor får förvaras i vinds- och källarförråd. Inget får förvaras i vinds- och källargångar.
 • Inget brännbart får lämnas i tvättstugan.
20 dec 2015

Eldning i öppna spisar

Av Alexander Petersson | 2015-12-20 13:22

Även om kylan kanske inte riktigt kommit så kan det vara aktuellt att ändå elda i öppna spisarna så här års. Mycket viktigt att läsa igenom och följa den eldningsinstruktion som både skickats ut och specificerats här på hemsidan. Du hittar eldningsinformationen under "För medlemmar", eller genom att trycka här.

Styrelsen passar på att önska en riktigt God Jul och ett Gott nytt år.

3 aug 2015

Nya stadgar

Av Erik Carlsson-Bay | 2015-08-03 18:05

De nya stadgarna som antogs vid extrastämma den 17 februari 2015 samt vid ordinarie stämma den 25 maj 2015 registrerades av Bolagsverket den 29 juli 2015 och är nu gällande.

Stadgarna finns att ta del av under flikarna "För medlemmar" alternativt "För mäklare".

Vid frågor om de nya stadgarna skickar du ett meddelande till styrelsen genom kontaktformuläret under fliken "Kontakta oss".

5 maj 2015

Tvättstugan

Av Anders Öhrling | 2015-05-05 15:41

Mindre underhåll görs på maskinerna i tvättstugan. Hoppas ni kan ha överseende med detta om er tvättid påverkas. Arbetet planeras vara klart denna vecka.

31 mar 2015

Årsstämma

Av Amir Moghaddam | 2015-03-31 19:14

den 25 maj 2015 är det dags för årsstämma och kommer hållas på 85 Kvadrat Tapas WineCoffe & Deli Bar som förra året.

Senast datum att lämna in motioner till stämman är 25:e april

 

Vid frågor kontakta:

styrelsen@bigarratradet4.se

19 feb 2015

Genomförd Extrastämma

Av Alexander Petersson | 2015-02-19 23:22

Den 17 februari genomfördes en extrastämma nere i husets gemensamhetsutrymme. Det avklarades på cirka 20 minuter och de frågor som togs upp var;

- Val av revisor. Då den tidigare revisorn meddelat att han lämnat sin anställning på Borevision. Ny ordinarie revisor är Jörgen Götehed på Borevision.

- Ändring av stadgar. I förslaget till nya stadgar har förtydligats avseende på vad bostadsrättsinnehavaren ansvarar för. Dessutom har föreningen möjlighet att ta en lagbestämd avgift för administration då någon hyr ut i andra hand. Denna avgift får maximalt uppgå till 10% av ett prisbasbelopp per år. (2015 10% av 44 400). I övrigt har stadgarna fått en omarbetad layout för att förbättra läsbarheten.

Förslaget till nya stadgar blir först antagna efter årsstämman då lagen säger att två på varandra stämmor måste godkänna dem.

17 nov 2014

Kungsbalkongerna

Av Anders Öhrling | 2014-11-17 09:32

Det fuktiga vädret har tyvärr gjort att fasaden torkat långsammare än vad man planerat. Innan det är gjort kan inte färgningen färdigställas. Framsidan är dock klar och avetablering planeras till slutet av veckan förutsatt att besiktningen godkänns. Fläktar kommer installeras på baksidan för att påskynda torkningen av fasaden där. Detta kommer inte påverka de boende då de ska vara relativt tysta. Förhoppningsvis kan avetablering av baksidan initieras inom de närmaste veckorna. Även det förutsatt att besiktningen är godkännd. 

/Styrelsen

7 nov 2014

Råttor i källarförråd/tvättstugan

Av Anders Öhrling | 2014-11-07 12:09

Hej,

Som många redan märkt så har Anticimex lagt ut råttgift i källarförrådet/tvättstugan. Samtidigt arbetar nu vår fastighetsskötare på att täppa till de hål där råttorna kom in. Förhoppningsvis är problemet snart löst. Vänligen rapportera in till Styrelsen om fler tillbud upptäcks. 

mvh

Styrelsen

1 nov 2014

Skräpinsamling, Kungsholmstorg/Norr Mälarstrand

Av Alexander Petersson | 2014-11-01 13:13

Stockholm Vatten arrangerar en skräpinsamling den 2 november mellan 09:00 och 16:00. Ta gärna tillfället i akt och rensa förråd samt annat skräp och lämna där.

Läs mer under: http://www.stockholmvatten.se/Aktuellt/Nyheter/Kom-med-ditt-grovavfall-till-oss/

/Styrelsen

23 okt 2014

Kylan på ingång

Av Anders Öhrling | 2014-10-23 22:25

Som många säkert märkt så har det börjat bli betydligt mycket kallare ute. Husets värmesystem går för fullt och det har tagit några dagar innan flödet kom igång för fullt och nådde alla våningar. Har ni fortfarande problem med värmen i elementen prova med att lufta dem först. Skulle inte detta fungera kan det vara problem med termostaten. En lätt knackning på den kan hjälpa men kontakta styrelsen om ni fortfarande har problem. 

16 okt 2014

Kungsbalkongerna - Sista Växeln

Av Anders Öhrling | 2014-10-16 08:39

Som ni kanske sett och hört har det varit stor aktivitet de senaste dagarna. Gjutningen är även klar på innergården, räcken sätts tillbaka och den fasad som behövde lagas vid balkongerna kommer åtgärdas. Detta har inneburit att det sprungit många arbetare i huset och på gården. Mycket skräp och betong har dessutom hamnat på innergården och närliggande föreningars ytor. En anledning till detta är att de hade problem med att pumpa upp betong i måndags, något som resulterade i att betong hamnade på innergården samt på fasaden. Detta kommer att åtgärdas under veckan. Städning av hela bygget ingår också i avetableringen.

Hoppas alla kan ha överseende med det intensiva arbetet som pågår nu. Har ni några funderingar eller frågor kring vad som händer så hör av er till styrelsen genom att gå in på hemsidan http://www.bigarratradet4.se/ eller skicka ett email direkt till styrelsen@bigarratradet4.se

25 sep 2014

Eldningsförbud

Av Alexander Petersson | 2014-09-25 21:47

Det råder fortsatt eldningsförbud i öppna spisar. Dels ska en sotning genomföras samt dessutom ett generellt arbete med att testa husets ventilation innan eldningensförbudet släpps. Problemet som uppstod för några innehavare i slutet föregående vinter berodde på en fläkt som stannat, men styrelsen vill ändå genomföra ett ordenligt arbete på ventilationen för att säkerhetsställa att allt är rätt inställt.

MVH

/Styrelsen

28 aug 2014

Kungsbalkongerna - Information

Av Anders Öhrling | 2014-08-28 00:00

Arbetet med balkongprojektet fortsätter. Tyvärr så har vi haft vissa komplikationer under renoveringens sommarfas som inneburit extra arbete. Tidsplanen har därför varit tvungen att uppdateras med en planerad avetablering under vecka 42. Nästa steg i projektet är att lägga slityta samt tätskikt på det nya isoleringmaterialet (EPS) som gjutits samt att byta ut de balkongdörrar som inte längre håller den kvalitet som behövs för att det ska vara tätt mot lägenhet och fasad. De som berörs av detta har blivit informerade separat.

19 jun 2014

Information - Kungsbalkongerna

Av Anders Öhrling | 2014-06-19 00:00

Som det informerades om under stämman så har arbetet med balkongerna försenats. Detta på grund av att den sand som används som isolering när huset och kungsbalkongerna byggdes var blöt. Höga fuktnivåer upptäcktes. Styreslen tog därför beslutet om att ta bort denna sand och ersätta den med ett modernt material istället. Detta kommer sedan gjutas i fall så att vatten inte längre rinner in mot huset utan ut mot gatan. Detta har tyvärr medfört att tidsplanen förskjutits. Man har även hittat rör för varmvattnet inbäddat i sanden. Dessa har så pass dåligt skick att de kommer att bytas ut.

En del av er kommer att bli kontaktade angående nya balkongdörrar (plan 5,6). Mer information kommer skickas ut till berörda nästa vecka efter att vår leverantör har undersökt vilka som ska bytas. 

Projektplan:

V25: Allt rivningsarbete slutförs

V26-27: Lagningar och omdragning av varmvattenrör

V28-29: EPS läggning

V29-30: Slipsats på EPS

V31-32: Tätskikt

V32-34: Överbetong FAG

V33-36: Vägg, murning, isolering

V34-35: Balkongdörrar

V32,34,36/37: Kompletteringar av plåt

V37: Avetablering av ställning mm

29 maj 2014

Årsredovisning 2013

Av Alexander Petersson | 2014-05-29 00:00

På stämman den 26 maj, fastställdes årsredovisningen för 2013. Den finns nu sparad under; "För medlemmar" och "Stadgar och årsredovisningar".
 

26 maj 2014

Larmlistor samt e-mailadresser för nyheter

Av Alexander Petersson | 2014-05-26 00:00

Under veckan har styrelsen samlat in kontaktuppgifter för att hålla en uppdaterad larmlista. I samma veva har vi dessutom kunnat lägga in e-mailadresser i vårt system för att kunna skicka ut nyheter smidigt. Då information framförallt ska flöda genom hemsidan och e-mailutskick är det viktigt att din e-mailadress är sparad. Vet du med dig att du inte lämnat in en e-mailadress eller fått nyheter per mail, skicka då in din aktuella e-mailadress till styrelsen så uppdateras den.
 

25 maj 2014

Föreningsstämma 2014

Av Alexander Petersson | 2014-05-25 00:00

Den 26 maj klockan 19:00 håller Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 4 sin årliga föreningsstämma. Agenda och föregående års årsredovisning har skickats ut ca två veckor innan till samtliga medlemmar (brevlådor i huset).

Stämman hålls på 85 kvadrat Tapas WineCoffe & Deli Bar på John Ericssonsgatan 15, Länk.

Stämmans huvudsakliga syfte är att redogöra och fastställa föregående års verksamhet samt välja en ny styrelse, revisor, internrevisor och valberedning för ett år framåt.

Vi hoppas att vi syns där!

Med vänliga hälsninger, Styrelsen i Bigararråträdet 4

30 apr 2014

Eldningsförbud över sommaren

Av Alexander Petersson | 2014-04-30 00:00

Då vi dels haft problem med framförallt en rökgasfläkt samt lite osäkerhet i en stock, sätter vi eldningsförbud över sommaren i huset. Efter att balkongrenoveringen är färdrigställd skall en genomgång av hela ventilationen försöka genomföras. Det finns dessutom plan på att genomföra en sotning av skorstenarna.

Information kommer ut när det är okej att elda igen.

/Styrelsen

 

26 jan 2014

Nya tider i tvättstugan

Av Alexander Petersson | 2014-01-26 19:00

För att få in mer kapacitet i tvättstugan, har Styrelsen beslutat att testa ett nytt schema. På så sätt får vi in ett pass till per dag. De nya tiderna kommer att gälla från 1 mars och för att klara av detta måste vi utnyttja alla fem rader på tavlan. Det innebär att du inte kan placera din cylinder på den lägsta raden som ”parkering” längre. Ni som inte använder tvättstugan, eller inte har någon tid bokad, ombeds plocka bort sina cylindrar och förvara dem hemma. Var dock rädd om dem! Nya bekostas av innehavaren.

Följande tider kommer att gälla från den 1 mars.
07:00 – 10:00
10:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 19:00
19:00 – 22:00

Har du inte påbörjat din tvätt inom 30 minuter, förlorar du din tid. Du får ha kvar tvätt i torkskåp max 45 minuter efter din tid. All aktivitet måste avslutas senast 22:00. Respektera tiden med hänsyn till boende i anslutning till tvättstugan.

Om du har egen tvättmaskin, tänk på att liksom i tvättstugan, aldrig påbörja en maskin som inte hinner klart till senast klockan 22:00.

5 dec 2013

Eldningsförbudet hävs

Av Alexander Petersson | 2013-12-05 17:00

Glädjande nyheter är att vi kan häva eldningsförbudet. Vi har i dagarna bytt en ventilationsfläkt på taket och fått fart på luftflödet i huset. Det är dock väldigt viktigt att samtliga med öppna spisar läser instruktionen om öppna spisar som finns under medlemsmenyn. Är det så att du inte har något intresse att använda din öppna spis, försäkra dig då om att ditt spjäll är stängt!!
För att ventilationen ska fungera optimalt behöver ventilerna under fönstren var öppna. Drar kallt kan de stängas lätt men sätt eller fyll aldrig igen dem.