Vanliga mäklarfrågor

Mäklarbild

Utdrag ur medlems- och lägenhetsuppgifter kan fås från föreningens ekonomiska förvaltare, SBC.
 

Mäklare kan göra en begäran om utdrag – kallad Mäklarinformation – till SBC på e-post kundtjanst@sbc.se. Med begäran skall även bifogas en fullmakt eller ett förmedlingsuppdrag, för att utvisa behörighet. SBC erbjuder även tjänsten Mäklarservice där mäklare själva kan logga in och ta del av mäklarbild samt hantera medlemsansökningar digitalt. Information finns här: Mäklarservice – för mäklare i SBC-föreningar.

Utdraget som SBC tillhandahåller innehåller bland annat information om:

  • Lägenhetsstorlek- rum och yta
  • Andelstal
  • Årsavgift
  • Förmögenhetsvärde
  • Ägare och ägarandelar
  • Panthavare och pantsättningsdatum

Finns det några planerade avgiftshöjningar eller större ombyggnationer?

Nej.

Årsavgiften tas ut periodierat per månad. Månadsavgiften sänktes 5 % den 1 januari 2018 på grund av mycket god ekonomi. Under 2018 såldes en av de två sista hyresrätterna i föreningen. Detta gjorde att föreningen är skuldfri plus att medel kan fonderas till framtida renoveringar enligt underhållsplan. Med anledning av detta sänktes avgiften ytterligare 6 % från den 1 april 2019. Den första januari 2020 sänkes avgiften igen med 5 %. Avgiften ligger på 465 kr per kvadratmeter och år. Utöver avgiften åläggs samtliga bostadsrättsinnehavare att betala ett mediatillägg på 220kr som täcker ett 100/100 Mbit bredband från IP-only samt det analoga basutbudet från Comhem.

Tillåts ägande av juridisk person?

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen endast till fysiska personer, enligt stadgarna.

Finns det specifika krav på fördelning av ägarandelar?

Föreningen gör en bedömning i varje fall kring medlemskapet. Målsättningen är att ha en långsiktig, aktiv och närvarande medlemsbas. Finns skäl kan annan släkt – barn och/eller föräldrar – förutom de boende accepteras som medlemmar, till exempel för att säkerställa ekonomisk trygghet.

Ekonomi

Föreningen äger i dagsläget tre uthyrda lokaler om totalt 152 kvm samt en uthyrd lägenhet upplåten som hyresrätt om 40 kvm.
Fastigheten förvärvades år 2000. Föreningen är skuldfri och har således inga banklån. 2021-12-31 finns drygt 3 Mkr sparat för underhåll.  

Väntas stora renoveringar eller underhåll

Med gamla hus tenderar det att hända oväntade saker. 2014 läckte exempelvis kungsbalkongerna, vilket föranledde ett ganska stort oförberett renoveringsarbete. Styrelsen har en underhållsplan som följs och under de närmsta åren väntas inga renoveringar i klass med fasad, tak, balkong eller stambyte, men samtidigt vet vi aldrig vad som händer. Kontakta Styrelsen för mer info. 

När hanteras medlemsansökningar?

Ordinarie styrelsemöte äger i regel rum varje månad.

Vad gäller med el, vatten, värme och ventilation?

I månadsavgiften ingår värme (fjärrvärme) och vatten.
 
Varje lägenhet har eget elavtal liksom eventuellt gasavtal.
 
Fastigheten ventileras med så kallad mekanisk frånluft. Lägenhetsinnehavaren har därmed inte någon egen fläktutrustning. Lägenhetsinnehavare får inte ansluta egna mekaniska fläktar till ventilationen.

Ingår bredband och kabel-TV?

I medlemsavgiften ingår inget bredband eller kabel-tv utan varje medlem betalar en obligatorisk media avgift om 220kr som täcker Comhems analoga basutbud samt ett 100/100 Mbit bredband genom fiberleverantören IP-only. 

Finns det parkeringsplatser eller garage?

Nej.