Ombyggnad

Om du som bostadsrättsinnehavare har planer på att förändra din lägenhet utöver vanligt underhåll, såsom exempelvis att flytta/riva väggar, så måste förslaget lämnas in till styrelsen. Styrelsens uppgift är att samla in information om förändringar i lägenheter och att säkerhetsställa att inga förändringar äventyrar husets konstruktion. Bostadsrättsinnehavaren står själv ansvarig för förändringar och att de genomförs på ett fackmannamässigt vis. Läs dokumenetet; "Allmäna regler för ombyggnad".