Eldningsinstruktion för öppna spisar

Nedan följer instruktion om hur du eldar i din öppna spis.
 

Eftersom draget i våra skorstenar är mekaniskt är det viktigt att följa några enkla steg inför eldning. 

Eldningsinstruktion för öppna spisar
1.      Börja med att öppna ett fönster eller balkongdörr så långt bort från den öppna spisen som möjligt i rummet.
2.      Kontrollera så att samtliga fönsterventiler i lägenheten är fullt öppna.
3.      Öppna därefter spjället på den öppna spisen så att ”draget” i spisen kommer igång.
4.      Testa draget genom att sätta fyr på en bit papper eller dylikt. Försvinner röken och askan/flagor upp i skorstenen?
5.      Placera därefter torr ved i den öppna spisen.
6.      Börja med en "liten" brasa till man är säker på att röken drar ut i skorstenen.
7.      När man ”fått fart” på brasan kan man minska glipan i fönstret / balkongdörren.
8.      När brasan har brunnit ut så är det viktigt att stänga spjället.
 
OBS! Det är MYCKET VIKTIGT att ventilerna under fönstren alltid är öppna även när man inte eldar. Stängda ventiler medför baksug i skorstenen eftersom luften alltid tar den lättaste vägen och resultera i en rökfylld lägenhet.  Skulle det läcka in rök i någon lägenhet när någon annan eldar är felet lokalt, dvs INTE i den lägenheten som eldar och allt man behöver göra är att öppna ett fönster så försvinner röken

SPJÄLLET I DEN EGNA ÖPPNA SPISEN FUNGERAR SOM EN BACKVENTIL OCH ÄR ALLA LÄGENHETSINNEHAVARES EGET ANSVAR ATT TILLSE ÄR STÄNGT NÄR MAN INTE ELDAR! 

Om rökgasfläktarna av någon anledning stannar, om många eldar samtidigt eller använder fuktig ved som ryker mycket, kan det hända att rökgasfläktarna inte förmår suga ut all rök. Röken tar då lättaste vägen ut – vilket också kan vara ner. Om just ditt spjäll är öppet kan den allmänna ventilationen skapa ett baksug som resulterar i att lägenheten rökfylls med både materiella skador och hälsofara som följd.