Trivselregler

I en bostadsrättsförening äger du och dina grannar huset tillsammans (inkl gemensamma utrymmen), men du bestämmer själv över underhållet av din bostad.

För den som vill påverka sitt boende och sin närmiljö så finns det goda möjligheter till det. Som medlem i bostadsrättsföreningen kan du på årsstämman vara med och välja styrelse, revisorer och besluta om föreningens ekonomi.

Grannsämja

För att grannsämja skall fungera krävs att vi visar hänsyn och generositet mot andra och deras vanor. Att spika och borra sena kvällar och tidiga morgnar gör ingen glad. Högt uppskruvad musik och TV-ljud eller att du går omkring i träskor kan också sätta grannsämjan på prov. För att undvika störningar med buller inom fastigheten så gäller att tystnad normalt skall råda mellan kl 22 och 07.

Planerar du att bjuda in till fest kan det vara på sin plats med en förvarning. Då brukar de flesta grannar acceptera att du är mer högljudd än vanligt. Nästa gång är det kanske deras tur. Tänk också på att visa hänsyn mot dina grannar när du använder din uteplats/balkong/terrass. Piska inte mattor och vattna inte blommorna så att det rinner ner till grannen. Släng inte heller cigarettfimpar från balkongen.

Entré och trapphus

Entréerna och trapphusen är de platser i huset där vi ofta möts och är ansiktet utåt. Är det städat och rent ger det en signal om god ordning i huset.

För utrymning, städning, underhåll, sjuktransporter mm ska kunna ske så får trapphuset inte används som förvaringsplats. Kraven från brandmyndigheten är höga och det får alltså inte finnas något som är brandfarlig eller hindrar en utrymning (sopor, dörrmatta, cyklar, pulkor, barnvagnar etc). 

För cyklar och barnvagnar finns det särskilda utrymmen. Föreningen äger 4 cykelskjul på bakgården. Övriga föremål (skor pulkor mm) skall förvaras i lägenheten eller i källarutrymmet. Samma gäller källargångar och passager till garaget.

Lämna inte heller någon av de tre entrédörrarna öppna för att förhindrar att obehöriga kommer in i fastigheten.

Tvättstugan

Bokning av tvättstugan sker enligt de regler som finns uppsatta. Det är också självklart att göra rent efter sig och att vi respekterar varandras bokade tvättider. Det är vi själva i bostadsrättsföreningen som betalar underhåll och slitage. Efter avslutad tvättid stängs alla fönster och dörrar låses. Tvättmaskiner och torktumlare rengörs från tvättmedel, sköljmedel och ludd liksom avtorkning av golvet. Detaljerade tvättregler finns uppsatta vid varje tvättstuga, vänligen följ dem.

Om någon maskin inte fungerar gör du en felanmälan till fastighetsförvaltaren. Telefonnummer finns i både tvättstugan och på anslagstavlan. Undvik om möjligt göra anmälan under jourtid.

Uteplatsen

Spendera gärna tid på vår uteplats men respektera annans egendom kring och på uteplatsen (rabatter, cyklar, utemöbler etc.).

Umgås gärna med vänner, barn och nära och kära men cykelstället är det förbjudet att klättra på. Föreningen kan inte ta ansvar för skador som uppkommer om något händer.

Grilla är trevligt men se till att använda en gas- eller elgrill för att minimera rök som kan sprida sig till närliggande lägenheter.

Njut av musik men visa hänsyn till dina grannar då ljud på innergården förstärks.

När man lämnar uteplatsen plockar man upp och städar efter sig.

Slutligen vill vi påminna att det inte är tillåtet att ställa upp dörren mot innergården då vi haft inbrott och rånförsök i byggnaden.

Sopor

Vi entrén finns husets soprum. Det töms två gånger i veckan för hushållsopor och 2 gånger i veckan för matavfall. Det är inte tillåtet att ställa sopor nedanför kärlen om de skulle vara fulla. Att det är fullt kan bero på sophämtningen inte har gjorts. Vänligen felanmäl detta omgående till styrelsen. 

Grovsoprummet delar vi med grannförningen på Pontonijärsgatan. Vi får bara slänga sådant det finns behållare för. Är en behållare full måste man vänta tills den är tömd då de inte tömmer om den är fylld över kanten. Övrigt avfall (möbler, cyklar, barnvagnar o dyl) skall av var och en fraktas bort till närmaste återvinningscentral. När det gäller miljöfarligt avfall (färg, lim, bilbatterier) så kan man lämna sådant på stadens återvinningsstationer. Ett par hundra meter väster ut på Ponotnijärsgatan finns en återvinningsstation för tidningar, glas, plast och batterier.

Inre underhåll

För kyl/frys, diskmaskin och spis, som från fabrik är försedd med jordad stickpropp är det tillåtet att själva ansluta till elnätet. För torkskåp/torktumlare gäller att installationen skall göras av behörig installatör. Spara informationsbroschyrerna!

Var uppmärksam på läckage och vattenskador. Stäng alltid av vattnet till disk- och tvättmaskin när de inte används.
Alla fasta el- och vattenanslutningar måste göras av en behörig installatör annars gäller inte försäkringar och garantier. Lägenheterna är försedda med jordfelsbrytare.

El, tele och IT

För el, tele och it ansvarar bostadsrättsföreningen (brf ) liksom elcentral, elledning i lägenheten, eluttag, strömbrytare och jordfelsbrytare. Du är själv ansvarig för att elinstallationerna i din lägenhet inte har några synliga fel eller skador. Upptäcker du något fel skall du omedelbart kontakta fastighetsförvaltaren. Det är också du som ansvarar för att de anslutna elapparaterna och armaturerna är i gott skick. Överbelastar du elnätet så att en huvudsäkring för din lägenhet slås av, bekostar du själv arbetetskostnader för förvaltaren att byta den.

Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för att det finns fungerande brandvarnare i lägenheten.

TV/parabol/bredband

I varje lägenhet finns antennuttag för TV och radio. Vårt hus har kabel-TV och ett grundabonnemang ingår i årsavgiften. En parabol eller annan yttre TV-antenn får inte fästas i fasaden. Den får endast ställas på balkonggolvet.

Är du osäker fråga någon i styrelsen.

Vatten och avlopp

Vattenskador tar oftast lång tid att åtgärda och de kan ställa till mycket elände. Håll därför ett vakande öka på rörkopplingar samt anslutningar till disk- och tvättmaskiner.
Vattenskador är ofta dyra att reparera och läckande toaletter och kopplingar kan förbruka energi för tusentals kronor om året. Därför bör du anmäla och åtgärda fel så snart de uppstår.

Bostadsrättshavaren kan bli ansvarig för vattenskador, som drabbar fastigheten, och även för föreningens självrisk.
En vattenskada kan uppstå i princip i alla rum. Radiatorer kan läcka, anslutningar till tvätt- och diskmaskiner kan gå sönder. En missfärgning i taket eller på väggen kan tyda på att det finns en vattenläcka hos din granne.

Kök och badrum är extra utsatta eftersom där finns flera vattenanslutningar. Ett litet hål efter en krok eller en glipa i våtrumsgolvet och väggar räcker för att fukt och vatten ska tränga in. Kakelplattor som sitter löst eller har otäta fogar, små blåsor i golvmaterialet eller en konstig lukt i ett rum kan vara en varningssignal för fukt eller mögel.

Det är också viktigt att ventilationen fungerar bra i alla våtrum. Rengöring av ventilerna bör därför göras regelbundet. Att tvätten torkar långsamt och mycket imma uppstår i samband med duschning kan vara ett tecken på smutsiga och igensatta ventiler.

Kontrollera att golvbrunnen sluter tätt intill våtrumsmatta eller klinkers. Regelbunden rengöring bör därför göras.
Spola aldrig ner kaffesump eller andra matrester i avloppet. Spola heller aldrig ner blöjor, bindor, tops, kattsand eller pappersservetter i toaletten. Hushållspapper och servetter utvidgar sig i vatten, toapapper krymper. Vid upprepade avloppsstopp i lägenheten äger styrelsen rätt ta ut ersättning för åtgärdskostnaderna.

Stäng alltid av vattnet när du ska laga blandare eller andra vattenanslutningar. Om du är osäker kontakta fastighetsförvaltaren, innan du gör något.

Följande kan du göra själv

  • Rensa vattenlås, bottenventil och avloppsbrunn
  • Byta packning och kägla i blandare
  • Vid fel på toalettstolen /toaletten bör fastighetsskötaren kontaktas.

Värme och ventilation

Värmen inomhus regleras efter väderleken. En känselkropp känner av yttertemperaturen och ställer in värmesystemet på en behaglig rumstemperatur. Den grundinställda temperaturen kan du inte påverka själv. Däremot kan du minska/öka värmen på ditt värmeelement.
Täck aldrig över radiatorventilen (elementventilen) på termostatreglerade radiatorer.

Hindra inte luftcirkulationen i rummet genom att ställa möbler eller hänga gardiner framför radiatorerna.
Stäng av termostaten på radiatorerna (elementen) när du vädrar. Kalluften från fönstret gör annars att termostaten ställer in radiatorn på maximal effekt.

Justera värmen med termostatvredet och lufta radiatorerna kan du göra själv. Om inte värmen fungerar bra så kontakta fastighetsförvaltaren.

I vårt hus har vi mekanisk frånluftventilation genom fläktsystem. Luften kommer huvudsakligen in genom tilluftsventiler. Du måste också rengöra filtren i tilluftsventilerna och filtren i radiatorerna regelbundet, se anvisningar nedan.

Idag finns en lagstiftning om regelbunden och obligatorisk ventilationskontroll (OVK- besiktning), som skall utföras av en oberoende kontrollant. Föreningen ansvarar för att kontrollen utförs. Kontrollen görs vart 6:e år (med början år 2009).

Rengöring av uteluftventiler och filter

Skruva upp ventilen under fönstren genom de två skruvarna på var sin sida. Då kan luckan dras ut från väggen. Tänk på att den är ganska tung samt att det ofta far in en del damm i samband med öppning så ta bort eventuella möbler framför. Ta bort filtret och dammsug sedan i luftgången så gott det går. Testa med en flaskborste och skrubba rent. Filtret är värt att byta med jämna mellanrum. De finns att köpa i diverse bygghandel. All smuts och damm som ligger i luftgången kommer med tiden in i lägenheten så det är därför skönt att göra rent dem. När luckan sedan ska sättas dit kan man behöva försiktigt pressa in den mellan ovan och underplåt. Var ändå försiktig och tänk på att den lätt trillar ut igen om du inte skruvar fast den. Detta bör göras ca 2 ggr per år.

Inga anslutaningar!

Det är inte tillåtet att själv ansluta några mekaniska fläktar till ventilationen såsom pax-fläktar eller köksfläktar med mekanisk frånluft. Om sådana fläktar ansluts innebär det att ventilationen rubbas och det matos som sugs ur din lägenhet kommer blåsa ut i någon annan lägenhet.

Balkonger

Dessa ytor skall användas på så sätt att det ger ett vårdat intryck. Grilla är trevligt men se till att använda en gas- eller elgrill för att minimera rök som kan sprida sig till närliggande lägenheter. Blomlådor skall placeras innanför balkong/terrassräcket.

Skadedjur

Skadedjur är tyvärr inte ovanliga. Mjölbagge, pälsänger och silverfisk hör till de vanligaste. För att bli av med de otrevliga krypen skall du omedelbart, när de dyker upp, anmäla det till fastighetsskötaren (CEMI). Då kan sanering snabbt ske.

Ansvarsfördelning föreningen-bostadsrättsinnehavaren

I en bostadsrättsförening ansvarar du själv för det underhåll och de reparationer som behövs i din lägenhet. Exempel på det du själv har att åtgärda vid behov är invändig målning (inbegripet fönstrens insida), tapetsering, underhåll av golvbeläggning och våtrumsbeklädnad.

Föreningen ansvarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation. Grundregler för hur ansvaret för underhåll och reparationer fördelas mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren finns inskrivna i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar. Se närmare stadgarna §§ 31-37.

Du får göra en hel del med din lägenhet bara det görs på ett fackmannamässigt sätt. I vissa fall krävs styrelsens godkännande. Måla, tapetsera och lägga nytt golv är naturligtvis helt upp till dig. Du får även riva eller bygga icke bärande väggar men du skall i så fall informera styrelsen på förhand. Om det du planerar att göra påverkar husets installationer av vatten, värme, el eller ventilation skall styrelsen emellertid kontaktas för godkännande innan arbetet påbörjas. Efter slutfört arbete skall besiktning utföras och godkännas av styrelsen. Arbetet skall utföras av firma med behörighet. Allt sådant arbete förutsätts bli utfört på tider och sätt som inte stör dina grannar.

En del av din månadsavgift till föreningen avsätts i en reparationsfond för fastighetens underhåll.

Styrelsen rekommenderar att alla boende tecknar hemförsäkring. Skulle en olycka hända så täcker hemförsäkringen stora delar, om inte olyckan sker uppsåtligt. Sådana särskilda villkor finns upptagna i varje hemförsäkringsavtal.

Om lägenhetsnyckel förkommer skall polisanmälan alltid göras. Vid rekvisition/utkvittering av nya nycklar skall polisanmälan visas upp.
Extra nycklar beställes genom styrelsen. Dock är säkerhetslås (polislås), där sådant finns installerat, liksom kodlås, lägenhets- innehavarens eget

Raketer eller annan typ av fyrverkeri får inte avskjutas inom fastigheten.

Husdjur

För dig som har husdjur så gäller det att ta hänsyn till övriga boende i huset som av olika skäl inte tycker om eller är pälsdjursallergiker. För att ha ormar och ödlor i lägenheten krävs tillstånd av styrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län, veterinärenheten.

Andrahandsuthyrning

Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten till någon i andra hand utan styrelsens medgivande. Läs mer under andra handsuthyrningssidan genom att Klicka här.