Andrahandsuthyrning

Om du vill upplåta din lägenhet i andra hand krävs det att du får tillstånd av styrelsen. Av respekt till huset, dina grannar och din egendom ber vi dig välja hyresgäst med omsorg. Av naturliga skäl finns inte samma incitiment hos en hyresgäst som en bostadsrättsinnehavare att ta hand om egendomen och värna om gemensamhetsutrymmen.

Brf Bigarråträdet är medlem och delägare i Bostadsrätterna och hänvisar till deras information om andrahandsuthyrning av bostadsrätter och bifogade blanketter ska fyllas i och lämnas till styrelsen. Läs mer på

http://www.bostadsratterna.se/...