13 jun 2021

Årsstämma och ny Styrelse

Av Alexander Petersson | 2021-06-13 19:46

Årsstämman hölls på föreningens bakgård den 8 juni. fyra styrelsemedlemmar lämnade styrelsen dels på grund av avflytt och dels på grund av pensionering. Tre nya styrelsemedlemmar välkomnades. Föreningen tackade stort de styrelsemedlemmar som arbetat i flera år och som nu valt att gå vidare.

Den 13 juni höll den nya styrelsen sitt konstituerade första styrelsemöte och de nya rollerna framgår under styrelsesidan.

Trevlig sommar!

Bigarråträdet 4