19 feb 2015

Genomförd Extrastämma

Av Alexander Petersson | 2015-02-19 23:22

Den 17 februari genomfördes en extrastämma nere i husets gemensamhetsutrymme. Det avklarades på cirka 20 minuter och de frågor som togs upp var;

- Val av revisor. Då den tidigare revisorn meddelat att han lämnat sin anställning på Borevision. Ny ordinarie revisor är Jörgen Götehed på Borevision.

- Ändring av stadgar. I förslaget till nya stadgar har förtydligats avseende på vad bostadsrättsinnehavaren ansvarar för. Dessutom har föreningen möjlighet att ta en lagbestämd avgift för administration då någon hyr ut i andra hand. Denna avgift får maximalt uppgå till 10% av ett prisbasbelopp per år. (2015 10% av 44 400). I övrigt har stadgarna fått en omarbetad layout för att förbättra läsbarheten.

Förslaget till nya stadgar blir först antagna efter årsstämman då lagen säger att två på varandra stämmor måste godkänna dem.