23 nov 2020

Aktuell status

Av Alexander Petersson | 2020-11-23 09:31

Hej

Vi hoppas allt är bra! 

Det mesta rullar på fint i föreningen även om vissa aktiviteter är delvis pausade med anledning av Covid19. T ex håller vi på med en utdragen OVK-besiktning. Vissa lägenheter har fått anmärkningar och vet du med dig att du fått det och inte åtgärdat det rekommenderar vi att du tar tag i det för att det ska gå smidigt att färdigställa protokollet sen. Styrelsen ha arbetet med att säkerställa OVK för lokalhyregästerna vilket är klart. Diverse övriga aktiviteter pågår. 

Budgeteringen för 2021 är klar och som delvis tidigare kommunicerats på årsstämman så kommer avgifterna inte att justeras. Styrelsen arbetar med att ha en långsiktig och hållbar ekonomi för föreningen och följer underhållsplanen. För tillfället framkommer inget som säger att vi inte ska kunna följa den men sen vet ni säkert alla att i ett gammalt hus kan det plötsligt hända saker. Vi har nästan varje år drabbats av något och nu sist var det en fuktskada i ett badrum i en lokal. Tack och lov är en sådan skada inte värre än att föreningen kan hantera det. Nästa gång kanske det är något värre.  

Allt gott

Styrelsen i Bigarråträdet 4