13 dec 2018

Försäljning, skuldfri, budget och avgiftssänkning

Av Alexander Petersson | 2018-12-13 21:35

Hej
I november såldes en utav föreningens två sista hyreslägenheter. Detta medför att föreningen från och med 14 december 2018 är en skuldfri bostadsrättsförening. Dessutom kunde cirka 1,6 Mkr fonderas till framtida underhållsbehov, vilket styrker föreningens, redan starka ekonomi. 

Styrelsen har dessutom haft sitt årliga budgetmöte där framförallt underhållsplanen gås igenom. Som vi vet med gamla hus kan saker plötsligt hända, som exempelvis när byggnaden drabbades av en fuktskada i kungsbalkongerna 2014, vilket kostade en ansenlig summa pengar. För 2019 beslutades bland annat genomföra en genomgång av stammar i källaren ut till stadsnätet, samt att om möjligt, byta maskinparken i tvättstugan, då dessa maskiner nu börjar kosta mycket i underhåll, och dessutom skapa besvär för de som använder dem. Dessutom pågår ett fortsatt ventilationsarbete. Styrelsen har undersökt möjligheter att flytta på soprummet eller utveckla en bättre sopsortering, men har haft problem med bygglov där. Frågan är öppen.  

Som ett led i den goda ekonomin och med hänsyn till underhållsplanen, beslutade styrelsen att sänka avgifterna med 6 % (innan mediaavgiften) från 1 april 2019. Det innebär cirka 100 000 kr mindre i intjäning till föreningen per år och motsvarar knappt den nivå som föreningen lade på räntor för lån tidigare. 

Vid fel på exempelvis hiss, eller annat, önskar vi att ni i första hand kontaktar styrelsen. Sedan ett par år finns ingen upphandlad fastighetsskötare och Styrelsen anser att vi inte saknat det och dessutom sparat en del pengar på det. 

Styrelsen önskar alla grannar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!!