20 mar 2020

SAVE THE DATE

Av Anders Öhrling | 2020-03-20 18:58

SAVE THE DATE
Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum måndagen den 18 maj 2020 klockan 19.00. Kallelse med dagordning kommer att delas ut två veckor före stämman. Vi ser gärna att ni inkommer med förbättringar och ideer men för att vi ska kunna ta ställning till dessa och ha med detta i kallelsen måste motioner inkomna senast 24:e april 2020.

Då vi värnar om att minska smittspridningen av viruset COVID-19 (coronaviruset) kommer vi återkomma närmare datumet för stämman. Är situationen sådan att vi inte bör samlas kommer vi att skjuta på datumen för stämman.


Kandidater till styrelsen för verksamhetsår 2020/2021
Vem vill du se i styrelsen? Valberedningen behöver din hjälp att hitta lämpliga kandidater till styrelsen. Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen i god tid före ordinarie föreningsstämma med förslag på kandidater. Självklart kan du föreslå dig själv om du vill! Som medlem i en bostadsrättsförening bör man vara beredd på att delta i styrelsearbetet under vissa perioder. Mer information om vad det innebär att bo i bostadsrätt finns på Bostadsrätternas hemsida www.bostadsratterna.se
Hör av dig med tips på kandidater till någon av oss i valberedningen:
- Monica Sohlman, monica_sohlman@hotmail.com
- Christer Ahlberg, ahlberg.christer@gmail.com

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Bigarråträdet 4