Brf Bigarråträdet 4 | 769602-7270
25 aug 2019

FÖRÄNDRINGAR I SOPHANTERINGEN - MATAVFALLSSORTERING

Av Anders Öhrling | 2019-08-25 22:13

Vi från styrelsen vill önska alla välkomna tillbaka från semestern. Hoppas att ni har haft det riktigt skönt och är tillbaka med ny energi. I styrelsen har vi inte legat på latsidan utan är riktigt glada att kunna informera er om att arbetet med att slutföra projektet att förbättra vår sophantering är inne i sin slutfas.

Redan innan sommaren byggde vi om soprummet för att förbereda inför hösten. Vi isolerade rummet för att minimera ljud, satte upp nya väggar som tål mer samt dörrstopp och bättre möjlighet för att använda vatten. Detta för att kunna gå över från hantering av sopor med säckar till att använda gröna kärl samt bruna kärl för matavfallshantering.

Vi gör dessa förändringar för att:

- Bli mer miljömedvetna som förening och börja jobba mer aktivt med frågor kring hållbarhet - Förbereda oss inför ett eventuellt förbud mot hantering av sopor med säckar - Förbättra ekonomin i föreningen. Kan tilläggas att matavfallshantering är 6 gånger billigare än de vanliga hushållssoporna. - Se till så att sopor inte blir stående i entrén. Följande kommer hända:

1. Redan nu på tisdag kväll (27/8) kommer ni att ha tillgång till soprummet via er blipp. 2. I soprummet kommer ni då kunna slänga era vanliga hushållssopor (gröna kärl) samt matavfall (bruna kärl). All information om vad som är matavfall hittar ni på de bruna påsarna. 3. Från och med nu kan ni hämta påsar för matavfall samt behållaren för påsen. Dessa står i gången mot tvättstugan till och med tisdag eftermiddag. Efter tisdag eftermiddag/kväll kommer dessa stå i soprummet. Det är även här ni i framtiden kommer kunna hämta nya matavfallspåsar. 4. Under tisdagen kommer arbete i soprummet göras. Det kommer därför inte vara möjligt att slänga sopor under dagen. 5. Det gamla sopnedkastet kommer att plomberas. 6. Både gröna och bruna kärl kommer tömmas 2gr i veckan för att minimera lukt. Vi kommer dessutom rengöra kärlen frekvent.

Det kommer vara en period där vi försöker kalibrera kapacitet av matavfall och hushållssopor. Vi ber er ha överseende med detta ifall det t.ex. skulle bli fullt någon gång.

Vi hoppas och tror att alla välkomnar dessa förbättringar och känner stolthet i att vi tillsammans hjälps åt att bli en mer miljömedveten förening!

Med vänliga hälsningar Styrelsen Bigarråträdet 4