Brf Bigarråträdet 4 | 769602-7270
13 apr 2019

Save the date

Av Amir Moghaddam | 2019-04-13 10:35

SAVE THE DATE Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum måndagen den 27 maj 2019 klockan 19.00. Kallelse med dagordning kommer att delas ut två veckor före stämman. Vi ser gärna att ni inkommer med förbättringar och ideer men för att vi ska kunna ta ställning till dessa och ha med detta i kallelsen måste motioner inkomma senast 1:e maj 2019.

Kandidater till styrelsen för verksamhetsår 2019/2020 Vem vill du se i styrelsen? Valberedningen behöver din hjälp att hitta lämpliga kandidater till styrelsen. Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen i god tid före ordinarie föreningsstämma med förslag på kandidater. Självklart kan du föreslå dig själv om du vill! Som medlem i en bostadsrättsförening bör man vara beredd på att delta i styrelsearbetet under vissa perioder. Mer information om vad det innebär att bo i bostadsrätt finns på Bostadsrätternas hemsida www.bostadsratterna.se Hör av dig med tips på kandidater till någon av oss i valberedningen: - Monica Sohlman, monica.sohlman@strix.se - Christer Ahlberg, ahlberg.christer@gmail.com

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Bigarråträdet 4

10 apr 2019

Publicerad årsredovisning

Av Alexander Petersson | 2019-04-10 21:22

Årsredovisning för 2018 finns nu publicerad på hemsidan. Gå till Stadgar och Årsredovisning.

//Styrelsen