Brf Bigarråträdet 4 | 769602-7270
27 nov 2019

Budget och Avgift

Av Alexander Petersson | 2019-11-27 00:00

Styrelsen har genomfört sitt årliga budgetarbete och lagt plan för det kommande årets investeringar i huset. Underhållsplanen ligger till grund för vilka investeringar som görs plus att det tas höjd för att saker händer utan planering. Budget och likviditetsarbetet är också långsiktigt och föreningen, som är skuldfri, har för avsikt att förbli det, vilket innebär att större kommande investeringar måste det fonderas upp till. Idag finns en god likviditet med ca 1,6 Mkr sparade medel och under de närmsta 5-7 åren hoppas föreningen spara lika mycket till.

Med detta i beaktande beslutade styrelsen att för tredje gången på kort tid sänka avgifterna med 5 procent till den lägsta nivån i föreningen historia. Den förväntas kunna vara varaktig under en bra tid framöver. Ekonomin är mycket god och föreningen saknar helt räntekänslighet. 

//Styrelsen