Brf Bigarråträdet 4 | 769602-7270
10 apr 2019

Publicerad årsredovisning

Av Alexander Petersson | 2019-04-10 21:22

Årsredovisning för 2018 finns nu publicerad på hemsidan. Gå till Stadgar och Årsredovisning.

//Styrelsen

20 mar 2019

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Av Anders Öhrling | 2019-03-20 08:02

Datum och tid: Onsdagen den 3 april 2019, klockan 19.00

Lokal: Torkrummet vid tvättstugan, Polhemsgatan 8, Stockholm

Dagordning

  1. 1. Stämmans öppnande
  2. 2. Godkännande av dagordning
  3. 3. Val av stämmoordförande
  4. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. 7. Fastställande av röstlängd
  8. 8. Beslut om stadgeändring (se bilaga 1)
  9. 9. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4

Bakgrundsinfo

Beslut om stadgeändring, punkt 8

Föreningens nuvarande stadgar registrerades den 29 juli 2015. Förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar med vissa följdändringar i Bostadsrättslagen har lett till avvikelser mellan de nuvarande stadgarna och vissa delar av lagen. Föreslagna ändringar görs för att anpassa föreningens stadgar till ändringarna i ovan nämnda lagar.

Förslaget till nya stadgar finns i sin helhet i bilaga 1. Föreningens nuvarande stadgar finns att ta del av på föreningens hemsida www.bigarratradet4.se. Förslaget till ändrade stadgar bygger på Bostadsrätternas mönsterstadgar som med hjälp av en jurist har anpassats i tillämpliga delar till föreningen.

9 mar 2019

Nya låscylindrar

Av Alexander Petersson | 2019-03-09 10:10

Hej
Vi hoppas alla medlemmar har en bra mars-helg och att den småländska högtiden "Fössta Tossdan i Mass" firades stort i torsdags! 

Om ni öppnar gemensamma dörrar med er nyckel så märkte ni säkert igår att samtliga låscylindrar nu är bytta. Det är den sista delen i föreningens lås-arbete där vi nu istället arbetar med de digitala "blipparna" istället för nycklar. Fördelarna är många, framförallt att en förlorad "blipp" inte innebär att låssystemet för den delen är sårat eftersom den "blippen" kan spärras enkelt. 

Nästa steg i utvecklingen är att koden kommer att tas bort. Från och med den 1 april kommer därför ytterdörrarna endast kunna öppnas med hjälp av din "blipp" eller genom att använda porttelefonen som sitter vid dörren mot Polhemsgatan. Porttelefonen har inlagda namn och telefonnummer. När den ringer dig ringer den från 08-501 192 13. Du kan då prata med personen som står vid dörren och för att låsa upp dörren trycker du på "5" på telefonen. Testa gärna innan att ditt namn finns inlagt plus att den ringer rätt telefonnummer. Återkom till styrelsen annars. Blippar kan beställas för 100 kr av styrelsen. 

Q/A
Q: Vad gör jag om jag glömt min blipp hemma?
A: Ring dig själv på porttelefonen och öppna dörren med din mobil
Q: Om jag tappat både mobil och blipp?
A: Den är tuff, men då har du säkert även tappat nyckeln till lägenheten och det är ändå kört. 


Styrelsen önskar alla en riktigt trevlig helg!!
13 dec 2018

Försäljning, skuldfri, budget och avgiftssänkning

Av Alexander Petersson | 2018-12-13 21:35

Hej
I november såldes en utav föreningens två sista hyreslägenheter. Detta medför att föreningen från och med 14 december 2018 är en skuldfri bostadsrättsförening. Dessutom kunde cirka 1,6 Mkr fonderas till framtida underhållsbehov, vilket styrker föreningens, redan starka ekonomi. 

Styrelsen har dessutom haft sitt årliga budgetmöte där framförallt underhållsplanen gås igenom. Som vi vet med gamla hus kan saker plötsligt hända, som exempelvis när byggnaden drabbades av en fuktskada i kungsbalkongerna 2014, vilket kostade en ansenlig summa pengar. För 2019 beslutades bland annat genomföra en genomgång av stammar i källaren ut till stadsnätet, samt att om möjligt, byta maskinparken i tvättstugan, då dessa maskiner nu börjar kosta mycket i underhåll, och dessutom skapa besvär för de som använder dem. Dessutom pågår ett fortsatt ventilationsarbete. Styrelsen har undersökt möjligheter att flytta på soprummet eller utveckla en bättre sopsortering, men har haft problem med bygglov där. Frågan är öppen.  

Som ett led i den goda ekonomin och med hänsyn till underhållsplanen, beslutade styrelsen att sänka avgifterna med 6 % (innan mediaavgiften) från 1 april 2019. Det innebär cirka 100 000 kr mindre i intjäning till föreningen per år och motsvarar knappt den nivå som föreningen lade på räntor för lån tidigare. 

Vid fel på exempelvis hiss, eller annat, önskar vi att ni i första hand kontaktar styrelsen. Sedan ett par år finns ingen upphandlad fastighetsskötare och Styrelsen anser att vi inte saknat det och dessutom sparat en del pengar på det. 

Styrelsen önskar alla grannar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!!

29 nov 2018

Borrhammare

Av Alexander Petersson | 2018-11-29 20:39

Hej
Styrelsen har införskaffat en borrhammare som kan lånas av medlemmar vid behov. Hör av er i kontaktfältet.

Ha det gott

//Styrelsen