Brf Bigarråträdet 4 | 769602-7270

Information till nyinflyttad

Styrelsens kommunikation och information sker enligt dessa kontaktvägar:

  • Hemsidan – All information läggs ut som nyheter på denna hemsida
  • E-postutskick – Vid de flesta ärenden e-postas medlemmar. Om du inte har anmält din e-postadress redan så gör det till styrelsen@bigarratradet4.se
  • Lappar i entréer – Vid viktigare ärenden sätter styrelsen upp lappar på entrédörrarna
  • Utdelning av informationsblad – Vid ett fåtal ärenden sker informationsspridningen via lapputdelning i brevlådan
     

Bostadsrättstillägg på försäkringen

I vanliga fall tecknar man som brf-ägare en hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg. Detta tillägg ger i regel skydd mot till exempel vattenskador i din lägenhet, där du i annat fall kan hållas skyldig även till skador på fastigheten.
 

Nycklar

Varje brf-ägare har tillgång till källarutrymmet med förråd, tvättstuga, styrelserum och torkrum. I fastigehten finns dessutom ett barnvagnsrum i anslutning till ingången vid Ponotnijärsgatan. Kontakta styrelsen för att få tillgång till det.