Brf Bigarråträdet 4 | 769602-7270

Vanliga mäklarfrågor

Mäklarbild

Utdrag ur medlems- och lägenhetsuppgifter kan fås från föreningens ekonomiska förvaltare, SBC.
 

Mäklare kan göra en begäran om utdrag – kallad Mäklarinformation – till SBC på e-post kundtjanst@sbc.se. Med begäran skall även bifogas en fullmakt eller ett förmedlingsuppdrag, för att utvisa behörighet.

Utdraget som SBC därefter sänder ut innehåller bland annat information om:

  • Lägenhetsstorlek- rum och yta
  • Andelstal
  • Årsavgift
  • Förmögenhetsvärde
  • Ägare och ägarandelar
  • Panthavare och pantsättningsdatum

Finns det några planerade avgiftshöjningar eller större ombyggnationer?

Nej.

Årsavgiften tas ut periodierat per månad. Månadsavgiften sänktes 5 % den 1 januari 2018 på grund av mycket god ekonomi. Avgiften ligger på 500 kr per kvadratmeter och år. Utöver avgiften åläggs samtliga bostadsrättsinnehavare att betala ett media tillägg på 220kr som täcker ett 100/100 Mbit bredband från IP-only.

Tillåts ägande av juridisk person?

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen endast till fysiska personer, enligt stadgarna.

Finns det specifika krav på fördelning av ägarandelar?

Föreningen gör en bedömning i varje fall kring medlemskapet. Målsättningen är att ha en långsiktig, aktiv och närvarande medlemsbas. Finns skäl kan annan släkt – barn och/eller föräldrar – förutom de boende accepteras som medlemmar, till exempel för att säkerställa ekonomisk trygghet.

Ekonomi

Föreningen äger i dagsläget tre uthyrda lokaler om totalt 152 kvm samt två uthyrda lägenheter upplåtna som hyresrätter om 143 kvm.
Upptagna banklån i föreningen per lägenhetskvadratmeter (exklusive ovan nämnda lokaler) uppgår till 3 600 kr (per 2017-06-08). Inga nya banklån är planerade. Totalt uppgår banklånen till ca 10,5 Mkr (2017-06-08), vilket kan ställas mot tillgångarna om dessa hyresrätter. 

När hanteras medlemsansökningar?

Ordinarie styrelsemöte äger i regel rum varje månad.

Vad gäller med el, vatten, värme och ventilation?

I månadsavgiften ingår värme (fjärrvärme) och vatten.
 
Varje lägenhet har eget elavtal liksom eventuellt gasavtal.
 
Fastigheten ventileras med så kallad mekanisk frånluft. Lägenhetsinnehavaren har därmed inte någon egen fläktutrustning. Lägenhetsinnehavare får inte ansluta egna mekaniska fläktar till ventilationen.

Ingår bredband och kabel-TV?

I medlemsavgiften ingår inget bredband eller kabel-tv utan varje medlem betalar en obligatorisk media avgift om 220kr som täcker Comhems analoga basutbud samt ett 100/100 Mbit bredband genom fiberleverantören IP-only. 

Finns det parkeringsplatser eller garage?

Nej.