Brf Bigarråträdet 4 | 769602-7270
8 jun 2017

Stämma, Styrelse och Årsredovisning

Av Alexander Petersson | 2017-06-08 12:35

Bigarråträdet 4 hade sin årsstämma på restaurang 85 kvadrat måndagen den 22 maj. En trevlig och lyckad stämma där framförallt årsredovisningen för 2016 fastställdes. 

För första gången på många år inkom en motion och den gällde balkongskydd. Det finns sedan tidigare ett beslut att balkongskydd och markiser ska ha en viss färg, vilket inte fullt ut efterlevs. Motionen handlade om att föreningen skulle bekosta detta. Stämman valde att inte godkänna det, men eftersom det råder osäkerhet vad som gäller, ska styrelsen klargöra vilket tyg som skall användas för att det ska se enhetligt ut. Det kan nämnas att Styrelsen hade kontakt med grannföreingar inför stämman om hur de skötte denna frågan, och  samtliga som Styrelsen talade med berättade att det fanns tydligt krav på vilket tyg, men att innehavaren själv får införskaffa det. 

Pär Westerlund avgick ur styrelsen efter många års aktivt deltagande. Vi är väldigt tacksamma för hans långa medverkan i Styrelen och hoppas att han kommer tillbaka snart igen. Mikael Olsson ersätter Pär, vilket vi är jätteglada för och önskar honom varmt välkommen. Övriga styrelemedlemmar valdes om. 

Årsredovisningen finns nu att ladda ned under "Stadgar och Årsredovisningar" (Klicka här). 

Glad sommar!
//Styrelsen
 

8 jun 2017

Försäljning och amortering

Av Alexander Petersson | 2017-06-08 07:38

Föreningen sålde i maj en utav de tre kvarvarande hyresrätterna. I och med detta amorterades 4 mkr på föreningens skulder. Totalt uppgår banklånen till ca 10,5 mkr eller 3 600kr per bostadsrättskvadratmeter. 

Föreningen äger fortfarande totalt 143 bostadskvadratmeter och 158 lokalkvadratmeter. 

//Styrelsen