Brf Bigarråträdet 4 | 769602-7270
21 mar 2016

Information till boende

Av Anders Öhrling | 2016-03-21 20:53

För att skapa en säkrare miljö i fastigheten har ett systematiskt brandskyddsarbete etablerats. Ni finner informationen här på hemsidan under menyn ”För medlemmar / Brandskyddsarbete”

Av yttersta vikt är följande:

  • Samtliga lägenheter måste ha väl fungerande brandvarnare. Det rekommenderas även att införskaffa brandsläckare och/eller brandfilt.
  • Bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för införskaffande av brandvarnare. Bostadshyresgäster kontaktar styrelsen om ni inte har en brandvarnare. Det är lägenhetsinnehavarens (bostadsrätter och hyresrätter) skyldighet att underhålla brandvarnaren så att den alltid fungerar t.ex. genom att byta batteri.
  • Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, hiss, vind, källare och tvättstuga.
  • Inget brännbart material får lämnas i gemensamma utrymmen.
  • Trapphuset är utrymningsväg varför inga lösa föremål får förvaras i trapphus och på våningsplan.
  • Att hålla trapphuset fritt från lösa föremål minskar också risken för anlagda bränder.
  • Inga brandfarliga varor får förvaras i vinds- och källarförråd. Inget får förvaras i vinds- och källargångar.
  • Inget brännbart får lämnas i tvättstugan.