Brf Bigarråträdet 4 | 769602-7270
19 jun 2014

Information - Kungsbalkongerna

Av Anders Öhrling | 2014-06-19 00:00

Som det informerades om under stämman så har arbetet med balkongerna försenats. Detta på grund av att den sand som används som isolering när huset och kungsbalkongerna byggdes var blöt. Höga fuktnivåer upptäcktes. Styreslen tog därför beslutet om att ta bort denna sand och ersätta den med ett modernt material istället. Detta kommer sedan gjutas i fall så att vatten inte längre rinner in mot huset utan ut mot gatan. Detta har tyvärr medfört att tidsplanen förskjutits. Man har även hittat rör för varmvattnet inbäddat i sanden. Dessa har så pass dåligt skick att de kommer att bytas ut.

En del av er kommer att bli kontaktade angående nya balkongdörrar (plan 5,6). Mer information kommer skickas ut till berörda nästa vecka efter att vår leverantör har undersökt vilka som ska bytas. 

Projektplan:

V25: Allt rivningsarbete slutförs

V26-27: Lagningar och omdragning av varmvattenrör

V28-29: EPS läggning

V29-30: Slipsats på EPS

V31-32: Tätskikt

V32-34: Överbetong FAG

V33-36: Vägg, murning, isolering

V34-35: Balkongdörrar

V32,34,36/37: Kompletteringar av plåt

V37: Avetablering av ställning mm