Brf Bigarråträdet 4 | 769602-7270
9 mar 2019

Nya låscylindrar

Av Alexander Petersson | 2019-03-09 10:10

Hej
Vi hoppas alla medlemmar har en bra mars-helg och att den småländska högtiden "Fössta Tossdan i Mass" firades stort i torsdags! 

Om ni öppnar gemensamma dörrar med er nyckel så märkte ni säkert igår att samtliga låscylindrar nu är bytta. Det är den sista delen i föreningens lås-arbete där vi nu istället arbetar med de digitala "blipparna" istället för nycklar. Fördelarna är många, framförallt att en förlorad "blipp" inte innebär att låssystemet för den delen är sårat eftersom den "blippen" kan spärras enkelt. 

Nästa steg i utvecklingen är att koden kommer att tas bort. Från och med den 1 april kommer därför ytterdörrarna endast kunna öppnas med hjälp av din "blipp" eller genom att använda porttelefonen som sitter vid dörren mot Polhemsgatan. Porttelefonen har inlagda namn och telefonnummer. När den ringer dig ringer den från 08-501 192 13. Du kan då prata med personen som står vid dörren och för att låsa upp dörren trycker du på "5" på telefonen. Testa gärna innan att ditt namn finns inlagt plus att den ringer rätt telefonnummer. Återkom till styrelsen annars. Blippar kan beställas för 100 kr av styrelsen. 

Q/A
Q: Vad gör jag om jag glömt min blipp hemma?
A: Ring dig själv på porttelefonen och öppna dörren med din mobil
Q: Om jag tappat både mobil och blipp?
A: Den är tuff, men då har du säkert även tappat nyckeln till lägenheten och det är ändå kört. 


Styrelsen önskar alla en riktigt trevlig helg!!
13 dec 2018

Försäljning, skuldfri, budget och avgiftssänkning

Av Alexander Petersson | 2018-12-13 21:35

Hej
I november såldes en utav föreningens två sista hyreslägenheter. Detta medför att föreningen från och med 14 december 2018 är en skuldfri bostadsrättsförening. Dessutom kunde cirka 1,6 Mkr fonderas till framtida underhållsbehov, vilket styrker föreningens, redan starka ekonomi. 

Styrelsen har dessutom haft sitt årliga budgetmöte där framförallt underhållsplanen gås igenom. Som vi vet med gamla hus kan saker plötsligt hända, som exempelvis när byggnaden drabbades av en fuktskada i kungsbalkongerna 2014, vilket kostade en ansenlig summa pengar. För 2019 beslutades bland annat genomföra en genomgång av stammar i källaren ut till stadsnätet, samt att om möjligt, byta maskinparken i tvättstugan, då dessa maskiner nu börjar kosta mycket i underhåll, och dessutom skapa besvär för de som använder dem. Dessutom pågår ett fortsatt ventilationsarbete. Styrelsen har undersökt möjligheter att flytta på soprummet eller utveckla en bättre sopsortering, men har haft problem med bygglov där. Frågan är öppen.  

Som ett led i den goda ekonomin och med hänsyn till underhållsplanen, beslutade styrelsen att sänka avgifterna med 6 % (innan mediaavgiften) från 1 april 2019. Det innebär cirka 100 000 kr mindre i intjäning till föreningen per år och motsvarar knappt den nivå som föreningen lade på räntor för lån tidigare. 

Vid fel på exempelvis hiss, eller annat, önskar vi att ni i första hand kontaktar styrelsen. Sedan ett par år finns ingen upphandlad fastighetsskötare och Styrelsen anser att vi inte saknat det och dessutom sparat en del pengar på det. 

Styrelsen önskar alla grannar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!!

29 nov 2018

Borrhammare

Av Alexander Petersson | 2018-11-29 20:39

Hej
Styrelsen har införskaffat en borrhammare som kan lånas av medlemmar vid behov. Hör av er i kontaktfältet.

Ha det gott

//Styrelsen

27 okt 2018

Nytt låssystem

Av Alexander Petersson | 2018-10-27 00:00

Det nya låssystemet är färdiginstallerat och två nyckelbrickor per lägenhet kommer att delas ut. För att beställa fler brickor så mailar du styrelsen. Varje bricka kostar 100kr och läggs på kommande avgiftsavier. 

Porttelefonen fungerar fint för att dina besökare ska kunna be dig öppna dörren. Om du inte finns med på listan eller om det inte fungerar att ringa dig så ligger troligtvis fel information inlagd. Maila då styrelsen dina uppgifter så läggs det in omgående. 

Inom kort kommer de mekaniska låsen att bytas ut och koden att stängas av, vilket gör att endast nyckelbrickor eller porttelefon kan öppna ytterdörrarna. 

Med vänliga hälsningar!

Styrelsen

14 maj 2018

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Av Amir Moghaddam | 2018-05-14 12:12

Datum och tid: Måndagen den 28 maj 2018, klockan 19.00

Lokal: ”85 Kvadrat”, John Ericssonsgatan 15, Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Bigarråträdet 4